Orchestra POSTICUM Iuventutis Internationalis - Orchestră - ro


„Văzând confuzia babiloniană, din milă, Dumnezeu a dat omenirii o limbă comună, muzica”
Fürst János dirijor maghiar

Pe terasa Posticum din Oradea, tineri maghiari şi români – necunoscând limba celuilalt – încearcă să se înţeleagă prin semne, manifestându-şi deschiderea, stima şi interesul pentru celălalt. Simt, ştiu că au ceva comun, poate imposibil de exprimat prin cuvinte, chiar dacă ar cunoaşte limba celuilalt

Studenţii din Szeged şi Oradea au trăit această experienţă şi s-a născut ideea ca, folosind limba comună a muzicii, să facă simţită şi în alte colţuri ale Europei această experienţă eliberatoare.

În 2009 – când lumea muzicii a aniversat 250 de ani de la moartea lui G. F. Haendel şi 200 de ani de la moartea lui J. Haydn Liceul de Muzic? "Vántus István" de la Universitatea din Szeged si Asociatia Posticum-Movimentum Iuventutis Christianae din Oradea au înfiinţat prima orchestră comună internaţională de tineret. Dincolo de barierele culturale şi religioase, depăşind reflexele istorice şi injurii seculare, împotriva duşmăniei şi dezbinării cotidiene, orchestra, prin existenţă şi concerte, demonstrează că în această confuzie babiloniană există o limbă comună, muzica, cu ajutorul căreia putem comunica unii cu alţii.

Funcţionarea orchestrei

Orchestra are un program ciclic de 3 ani şi organizatorii o convoacă o dată pe an, având caracter de festival. Conducătorul artistic al orchestrei este Petr Zejfart, de origine cehă, profesor la Conservatorul „Arrigo Boito” din Parma. Dânsul evaluează materialul de concurs al candidaţilor, apoi decide în privinţa admiterii pe baza unei audieri personale. În funcţie de program, dirijorul alege şi solistul. Candidaţii admişi, în luna septembrie, timp de o săptămână participă la repetiţii conduse de dirijor, organizate în clădirea Posticum din Oradea, după care pleacă într-un turneu internaţional de o săptămână. (Stiri actuale)

Criterii de admitere

Printre criteriile impuse candidaţilor figurează cunoaşterea excepţională a unui instrument clasic, devotamentul sincer faţă de muzică, vârsta sub 20 de ani, cunoştinţe de bază de limba engleză sau italiană, inimă deschisă, disciplină, hotărâre. Pentru perioada de repetiţii şi curs intensiv de o săptămână, precum şi pentru turneul de concerte este asigurat serviciul complet. Participanţii trebuie să contribuie la cheltuielile de pregătire şi ale turneului cu 140 Euro. Finanţarea altor cheltuieli şi a turneului de concerte va fi asigurată de organizatori prin sprijin oferit de fundaţii, sponsori. (Stiri actuale)

Colaborare pe termen lung: ocrotirea talentelor

Fondatorii doresc să sprijine şi pe termen mai lung studenţii talentaţi. Aceştia pot beneficia de instruire profesională, respectiv perfecţionare personalizată, sub formă de burse (de exemplu, lecţii particulare la profesori străini recunoscuţi). Dintre cei admişi pentru ciclul de trei ani, care, după aprecierea dirijorului, prestează constant la nivel înalt şi, pe lângă angajamentul profesional, participă şi omeneşte în mod exemplar la proiect, pot face parte dintr-o formaţie separată, un „miez interior”, înfiinţată de comisia profesională a orchestrei sub denumirea de „La terza finestra”. Aceia în faţa cărora se deschide „a treia fereastră” pot avea acces în dimensiunea unde se naşte muzica. Membrii „La terza finestra” – până la obţinerea diplomei –, indiferent de vârstă, pot participa gratuit la cursurile de muzică veche, organizate de Posticum, sunt consideraţi membri pe viaţă şi pot pretinde onorarii pentru apariţiile organizate de fondatori. Participarea lor în orchestră sau în formaţia de cameră este asigurată (pe bază de invitaţie), respectiv ca solişti. Pretenţiile faţă de membrii „La terza finestra” sunt: respectarea principiilor de bază ale formaţiei „Orchestra Posticum Iuventatis Internationalis”, menţinerea unui contact viu, comportament exemplar, sprijinirea membrilor mai tineri ai orchestrei, sprijinirea descoperirii altor tineri talentaţi şi (în măsura posibilităţilor) acceptarea invitaţiilor.


Invitaţie la aderare


Cele două organizaţii fondatoare sunt deschise spre alţi susţinători, colaboratori, parteneri şi aşteaptă prezentarea tuturor, din orice ţară din Europa, care consideră importantă sprijinirea tinerilor talentaţi, iar îngrijirea talentului ca o investiţie pentru viitor. În Uniunea Europeană, formată pe baza intereselor economice şi politice, dispar treptat graniţele geografice, însă, deseori, apar ziduri tot mai noi între diversele grupuri etnice, religioase, culturale. Muzica este unul din mijloacele capabile să creeze unitate, împăcare, limbaj comun. De aceea, am dori să beneficieze cât mai mulţi de experienţa comună oferită de muzică, fiindcă …”fără experienţă nu există artă” (Ferencsik János, dirijor maghiar).