Orchestra POSTICUM Iuventutis Internationalis - Zenekar - hu

"A bábeli zűrzavart látva Isten megsajnálta az emberiséget
és egy közös nyelvet adott nekik, a zenét."

Fürst János, magyar karmester


A nagyváradi Posticum teraszán magyar és román fiatalok – egymás nyelvét nem beszélve – jelekkel próbálják megértetni magukat; nyíltságot, tiszteletet, és érdeklődést sugároznak egymás felé. Érzik, tudják: van bennük valami közös, amit szavakkal talán akkor sem tudnának megfogalmazni, ha értenék egymás nyelvét.
Szegedi és nagyváradi diákoknak ebből a tapasztalatából született a gondolat, hogy a zene közös nyelvét felhasználva Európa többi szegletében is átélhetővé váljon ez a felszabadító élmény.

2009-ben – amikor a zenei világ G. F. Händel halálának 250. és J. Haydn halálának 200. évfordulójára emlékezett – a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolája és a nagyváradi Posticum Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület létrehozta az első közös nemzetközi ifjúsági zenekart. Kulturális és vallási korlátokon, történelmi beidegződéseken és évszázados sérelmeken túllépve, a mindennapokban tapasztalt ellenségeskedéssel és széthúzással szemben a zenekar létével és koncertjeivel bizonyítja, hogy a bábeli zűrzavarban van egy közös nyelv, amin képesek vagyunk egymással kommunikálni, a zene.

A zenekar működése

A zenekari kurzus hároméves ciklusokban zajlik és a szervezők évente egy alkalommal fesztiváljelleggel hívják össze. A zenekar művészeti vezetője a cseh származású Petr Zejfart, a pármai „Arrigo Boito” Konzervatórium tanára. Ő értékeli a jelentkező diákok pályázati anyagát, majd személyes meghallgatáson dönt felvételükről. A műsor függvényében, szólistát is választ a karmester. A felvételt nyert diákok a nagyváradi Posticum épületében a karmester vezetésével szeptemberben egy héten át próbálnak, s ezt követően egyhetes nemzetközi koncertkörútra indulnak. (Aktuális hírek)

A felvétel kritériumai

A jelentkezőkkel szembeni elvárások között szerepel valamely klasszikus hangszer kiváló ismerete, a zene iránti őszinte elkötelezettség, 20 év alatti életkor, alapfokú angol és/vagy olasz nyelvismeret, nyitottság, fegyelmezettség, céltudatosság. Az egyhetes intenzív kurzus idejére valamint a köncertkörút időtartama alatt biztosított a teljes ellátás, a diákoknak 140 EURO val kell a képzés és az utazás költségeihez hozzájárulniuk. Egyéb költségek és a koncertkörút finanszírozását pályázatok, alapítványi támogatások és szponzorok útján fedezik a szervezők. (Aktuális hírek)

Hosszú távú együttműködés: tehetséggondozás

Az alapítók hosszabb távon is támogatni kívánják a tehetséges diákokat. Ők ösztöndíj formájában személyre szabott szakmai vezetésben, továbbképzésben részesülhetnek (pl. magánórák elismert külföldi oktatóknál). A három éves ciklusban felvételt nyertek közül, akik a karmester megítélése szerint huzamosan magas színvonalon teljesítenek, valamint szakmai elkötelezettségük mellett, emberileg is példamutatóan vesznek részt a projektben, mintegy „belső magként” külön formációt hoz létre az orchestra szakmai bizottsága

„La terza finestra” néven. Akik előtt feltárul a „harmadik ablak”, azok betekinthetnek abba a dimenzióba, ahol a zene születik. A „La terza finestra” tagjai – diplomájuk megszerzéséig – életkortól függetlenül ingyen vehetnek rész a Posticum által szervezett régizenei kurzusokon, örökös tagnak minősülnek és az alapítók által szervezett fellépéseik után honoráriumra tarthatnak igényt. Fellépésük biztosított (meghívásos alapon) a mindenkori zenekarban vagy kamarazenei formációban, ill. szólistaként. A „La terza finestra” tagjaival szembeni legfontosabb elvárások az Orchestra POSTICUM Iuventutis Internationalis alapelveivel való azonosulás, élő kapcsolattartás, példamutatás, a zenekar fiatalabb tagjainak támogatása, segítségnyújtás további tehetséges diákok felkutatásában, és (lehetőségük szerint) a meghivások elfogadása.

Felhívás csatlakozásra

A két alapító szervezet nyitott további támogatók, társszervezők, partnerek irányába és Európa bármely országából várja mindazok jelentkezését, akik a tehetséges fiatalok támogatást szívügyüknek érzik és a tehetséggondozást jövőbeli befektetésnek tekintik. A gazdasági és politikai érdekek mentén kialakuló Európai Unióban, fokozatosan eltűnnek a földrajzi határok, gyakran mégis újabbnál újabb falak épülnek a különböző nemzeti, vallási, kulturális csoportok közé. A zene azon kevés eszközök egyike, amely képes valódi egységet, megbékélést, közös nyelvet teremteni. Ezért szeretnénk, ha a zene által lehetővé tett közösségélményben minél többen részesülhetnének, mert „... élmény nélkül nincs művészet” (Ferencsik János, magyar karmester).